7. Ang mga epikong Pilipino ay kumakatawan sa mga mabubuting aral, paniniwala,, tradisyon at:, A kaugalian, B. pakikipagsapalara, C. layunin, D. pamumuhay, S. Ang mga pangyayari sa epikong Pilipino ay umiikot sa mga pangyayaring:, A. maayos, B. mahiwaga, C. malungkot, D. masaya, 9. Mahusay sa klase at mabait si Marco. Ano ang maaaring bunga ng sitwasyon?, A. Likas kay Marco ang pagiging mabait., B. Marami siyang kaibigan., C. Gusto ng mga magulang niya na manguna siya., D. Mababa ang grado niya., 10. Bakit umalis si Bantugan sa kaharian ng Bumbaran?, A. hanapin ang nawawalang loro, B. nagdamdam sa kapatid na hari, C. makita ang dating katipan, D. makipaglaban kay Miskoyaw, pa help^_^

Posted on


7. Ang mga epikong Pilipino ay kumakatawan sa mga mabubuting aral, paniniwala,


tradisyon at:
A kaugalian
B. pakikipagsapalara
C. layunin
D. pamumuhay
S. Ang mga pangyayari sa epikong Pilipino ay umiikot sa mga pangyayaring:
A. maayos
B. mahiwaga
C. malungkot
D. masaya
9. Mahusay sa klase at mabait si Marco. Ano ang maaaring bunga ng sitwasyon?
A. Likas kay Marco ang pagiging mabait.
B. Marami siyang kaibigan.
C. Gusto ng mga magulang niya na manguna siya.
D. Mababa ang grado niya.
10. Bakit umalis si Bantugan sa kaharian ng Bumbaran?
A. hanapin ang nawawalang loro
B. nagdamdam sa kapatid na hari
C. makita ang dating katipan
D. makipaglaban kay Miskoyaw

pa help^_^​

Answer:

1a

2c

3

4c

5a

6

7

8a

9c

10

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.