6. Itinatag ang kilusang Propaganda upang humingi ng reporma at, pagbabago ang mga Pilipino sa Espanyol. Alin sa mga sumusunod ang, hindi kabilang sa itinaguyod ng mga propagandista, A. Ang pagbabalik ng kalayaan ng mga mamamayan sa pagsasalito,, pamamahayag at paghingi sa pamahalaan ng katarungan at mga, kaluwagan, B. Ang pagkakaroon ng Pilipinas ng kinatawan sa batasan o Cortez, ng Espanya,, C. Ang pagkilala sa Pilipinas bilang lalawigan at hindi kolonya ng, Espanya., D. Ang pagpapanatili sa mga prayle sa mga parokya.

Posted on


6. Itinatag ang kilusang Propaganda upang humingi ng reporma at


pagbabago ang mga Pilipino sa Espanyol. Alin sa mga sumusunod ang
hindi kabilang sa itinaguyod ng mga propagandista
A. Ang pagbabalik ng kalayaan ng mga mamamayan sa pagsasalito,
pamamahayag at paghingi sa pamahalaan ng katarungan at mga
kaluwagan
B. Ang pagkakaroon ng Pilipinas ng kinatawan sa batasan o Cortez
ng Espanya,
C. Ang pagkilala sa Pilipinas bilang lalawigan at hindi kolonya ng
Espanya.
D. Ang pagpapanatili sa mga prayle sa mga parokya.​

Answer:

D.

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.