5. Nagising si Len-Len na umiiyak at takot na takot. Humahangos siyang, pumunta sa kusina para uminom ng tubig., Hinuha hhug

Posted on


5. Nagising si Len-Len na umiiyak at takot na takot. Humahangos siyang


pumunta sa kusina para uminom ng tubig.
Hinuha hhug​

Kasagutan:

5. Nagising si Len-Len na umiiyak at takot na takot. Humahangos siyang pumunta sa kusina para uminom ng tubig.

Hinuha:

  • Nagising ang ina ni Len-Len at nilapitan siya. Pinakalma ng ina si Len-Len at sinabihang masamang panaginip lamang ang nakita niya at hindi ito totoo.

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.