5. May malaking epekto ang pandemya sa supply ng alcohol at face mask sa bansa. Paano maapektuhan ang supply ng alcohol at face mask sa lokal na pamilihan kung ang materyales nito ay nabibili sa labas ng bansa sa mataas na halaga?, A. Bababa ang supply dahil mataas ang halaga ng produksyon nito at ipagbibili lamang sa mababang presyo., B. Tataas ang supply dahil mataas ang halaga ng produksyon nito at ipagbibili sa mataas na presyo., C. Bababa ang supply dahil mababa ang halaga ng produksyon nito at ipinagbibili sa mababang presyo., D. Tataas ang supply dahil mababa ang halaga ng produksyon nito at ipinagbili sa mataas na presyo., Dapat sagotan ninyo ng tama please po kasi ipapasa na po ito eh.

Posted on


5. May malaking epekto ang pandemya sa supply ng alcohol at face mask sa bansa. Paano maapektuhan ang supply ng alcohol at face mask sa lokal na pamilihan kung ang materyales nito ay nabibili sa labas ng bansa sa mataas na halaga?


A. Bababa ang supply dahil mataas ang halaga ng produksyon nito at ipagbibili lamang sa mababang presyo.
B. Tataas ang supply dahil mataas ang halaga ng produksyon nito at ipagbibili sa mataas na presyo.
C. Bababa ang supply dahil mababa ang halaga ng produksyon nito at ipinagbibili sa mababang presyo.
D. Tataas ang supply dahil mababa ang halaga ng produksyon nito at ipinagbili sa mataas na presyo.

Dapat sagotan ninyo ng tama please po kasi ipapasa na po ito eh.​

Explanation:

B.Tataas ang supply dahil mataas ang halaga ng produksyon nito at ipagbibili sa mataas na presyo.


Leave a Reply

Your email address will not be published.