5. Ito ay mga tulang mayroong sukat ngunit walang tugma. a. Tradisyunal b. blangkong berso c. malayang taludturan d. tulang patnigan

Posted on


5. Ito ay mga tulang mayroong sukat ngunit walang tugma. a. Tradisyunal b. blangkong berso c. malayang taludturan d. tulang patnigan​

5. A

makatulong po sana sa inyo


Leave a Reply

Your email address will not be published.