4. Tumutukoy sa dahan-dahang pagbabago ng pamumuhay ng mga, sinaunang tao, ito ay makikita sa kanilang mga kagamitan at mga, imbensyon na nakatulong sa kanila para mabuhay?, A. Ebolusyong Bayolohikal c. Rebolusyong kultural, B. Ebolusyong kultural, D. Rebolusyong Neolitiko

Posted on


4. Tumutukoy sa dahan-dahang pagbabago ng pamumuhay ng mga


sinaunang tao, ito ay makikita sa kanilang mga kagamitan at mga
imbensyon na nakatulong sa kanila para mabuhay?
A. Ebolusyong Bayolohikal c. Rebolusyong kultural
B. Ebolusyong kultural
D. Rebolusyong Neolitiko​

Answer:

c.Rebolusyong kultural


Leave a Reply

Your email address will not be published.