3. Ano ang maaaring maiwasan kung ikaw ay tutupad sa usapan at, pinagkasunduan?

Posted on


3. Ano ang maaaring maiwasan kung ikaw ay tutupad sa usapan at
pinagkasunduan?​

Answer:

away

Explanation:

dapat munang seguradu hin na tama Ang Yung kasunduan


Leave a Reply

Your email address will not be published.