3. Ano ang isinasaad ng bilang sa ilalim ng time signature?, a. Bilang ng kumpas, b. Bilang ng notes at rests, c. Dami ng measure saisangawit, d. Uri ng note natumatanggap ng isangkumpas, 4. Anong time signature ang mayroong 3 beats sa isang measure?, a. Duple, b. Triple

Posted on


3. Ano ang isinasaad ng bilang sa ilalim ng time signature?


a. Bilang ng kumpas
b. Bilang ng notes at rests
c. Dami ng measure saisangawit
d. Uri ng note natumatanggap ng isangkumpas
4. Anong time signature ang mayroong 3 beats sa isang measure?
a. Duple
b. Triple​

Answer:

3. C

4. B

Explanation:

thanks me later.


Leave a Reply

Your email address will not be published.