21. Ayusin ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunod – sunod., “1. Nabatid niyang sila palay nagtitinda ng mga panindang di-legal.”, 2. Isang araw bigla na lamang lumusob ang mga pulis sa bahay ng kanilang kapitbahay at pinaghuhuli sila., 3. Inggit na inggit si Delio sa mabilis na pagyaman ng kanyang kapitbahay., 4. Inaalam niya kung paano papasok sa ganitong uri ng hanapbuhay., 5. Noon niya napag-isip-isip na mapait ang bunga ng isang masamang gawain., a. 3-4-1-2-5, b.3-4-2-1-5 , C. 3-2-1-4-5 , d. 3-5-2-1-4, 32. Piliin ang mga salitang angkop na gamitin upang mabuo ang sumusumod na isloga. , Kumain lagi ng masusustansiyang gulay,, Malalayo sa sakit, __________,, a. giginhawang tunay , b. makakatipid, c. lalayo ang doctor, d. gaganahanh kumain, Need help brothers/sisters Please Answer my question prolerly T_T

Posted on


21. Ayusin ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunod – sunod.


1. Nabatid niyang sila palay nagtitinda ng mga panindang di-legal.
2. Isang araw bigla na lamang lumusob ang mga pulis sa bahay ng kanilang kapitbahay at pinaghuhuli sila.
3. Inggit na inggit si Delio sa mabilis na pagyaman ng kanyang kapitbahay.
4. Inaalam niya kung paano papasok sa ganitong uri ng hanapbuhay.
5. Noon niya napag-isip-isip na mapait ang bunga ng isang masamang gawain.

a. 3-4-1-2-5
b.3-4-2-1-5
C. 3-2-1-4-5
d. 3-5-2-1-4

32. Piliin ang mga salitang angkop na gamitin upang mabuo ang sumusumod na isloga.
Kumain lagi ng masusustansiyang gulay,
Malalayo sa sakit, __________,

a. giginhawang tunay
b. makakatipid
c. lalayo ang doctor
d. gaganahanh kumain

Need help brothers/sisters Please Answer my question prolerly T_T ​

Answer

21. Ayusin ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunod – sunod.

1. Nabatid niyang sila palay nagtitinda ng mga panindang di-legal.

1. Nabatid niyang sila palay nagtitinda ng mga panindang di-legal.2. Isang araw bigla na lamang lumusob ang mga pulis sa bahay ng kanilang kapitbahay at pinaghuhuli sila.

1. Nabatid niyang sila palay nagtitinda ng mga panindang di-legal.2. Isang araw bigla na lamang lumusob ang mga pulis sa bahay ng kanilang kapitbahay at pinaghuhuli sila.3. Inggit na inggit si Delio sa mabilis na pagyaman ng kanyang kapitbahay.

1. Nabatid niyang sila palay nagtitinda ng mga panindang di-legal.2. Isang araw bigla na lamang lumusob ang mga pulis sa bahay ng kanilang kapitbahay at pinaghuhuli sila.3. Inggit na inggit si Delio sa mabilis na pagyaman ng kanyang kapitbahay.4. Inaalam niya kung paano papasok sa ganitong uri ng hanapbuhay.

1. Nabatid niyang sila palay nagtitinda ng mga panindang di-legal.2. Isang araw bigla na lamang lumusob ang mga pulis sa bahay ng kanilang kapitbahay at pinaghuhuli sila.3. Inggit na inggit si Delio sa mabilis na pagyaman ng kanyang kapitbahay.4. Inaalam niya kung paano papasok sa ganitong uri ng hanapbuhay.5. Noon niya napag-isip-isip na mapait ang bunga ng isang masamang gawain.

a. 3-4-1-2-5

b.3-4-2-1-5

C. 3-2-1-4-5

d. 3-5-2-1-4

32. Piliin ang mga salitang angkop na gamitin upang mabuo ang sumusumod na isloga.

Kumain lagi ng masusustansiyang gulay,

Malalayo sa sakit, __________.

a. giginhawang tunay

b. makakatipid

c. lalayo ang doctor

d. gaganahang kumain

Happy learning!

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.