2. Sa mga pananaw at perspektibong inihain, alin sa mga ito ang sa iyong palagay, ay katanggap-tanggap? Pangatuwiranan

Posted on


2. Sa mga pananaw at perspektibong inihain, alin sa mga ito ang sa iyong palagay


ay katanggap-tanggap? Pangatuwiranan​

Answer:

A

Explanation:

Alin sa dalawang patakaran ang sa palagay mo ay nakabuti sa Pilipinas. Bakit?

Alin sa dalawang patakaran ang sa palagay mo ay nagdulot ng kahapisan sa maraming Pilipino? Bakit?

Ano ang kabutihang naidulot ng pamahalaang sibil sa ating bansa at pamahalaan?


Leave a Reply

Your email address will not be published.