2. Ang mga itik at manok ay magandang alagaan sa tuyong lugar upang maiwasan ang pag kakasakoy, 3. Ang baboy na piniling alagaan ay ma pagbibili nang buhay o kinatay

Posted on


2. Ang mga itik at manok ay magandang alagaan sa tuyong lugar upang maiwasan ang pag kakasakoy


3. Ang baboy na piniling alagaan ay ma pagbibili nang buhay o kinatay​

Answer:

mali

Tama?

Explanation:

hindi ko maintindihan


Leave a Reply

Your email address will not be published.