2. Ang downward sloping na galaw ng demand curve ay nagpapahiwatig ng, A. Kawalang ugnayan ng presyo at demand., B. Positibong ugnayan ng presyo at demand., C. Inverse na ugnayan ng presyo at quantity demanded., D. Pagtaas ng presyo ng mga produkto at paglilingkod.

Posted on


2. Ang downward sloping na galaw ng demand curve ay nagpapahiwatig ng


A. Kawalang ugnayan ng presyo at demand.
B. Positibong ugnayan ng presyo at demand.
C. Inverse na ugnayan ng presyo at quantity demanded.
D. Pagtaas ng presyo ng mga produkto at paglilingkod.​

Answer:

i think its letter D.

HOPE ITS HELP

#CARRY ON LEARNING


Leave a Reply

Your email address will not be published.