11. Ang salitang ito ay galing sa salitang “tuwid” na nagpapahiwatig ng, pagiging tama, maayos, may direksiyon o layon

Posted on


11. Ang salitang ito ay galing sa salitang “tuwid” na nagpapahiwatig ng


pagiging tama, maayos, may direksiyon o layon​

Answer:

makatuwid

kasi ganito yun lahat ng salitang may pinanggagalingan ay mayron lamang yang idurugtong


Leave a Reply

Your email address will not be published.