1. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwentong Ang Mabuting Samaritano

Posted on


1. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwentong Ang Mabuting Samaritano​

Answer:

samaritano

Explanation:

dumaan ang isang lalaking samaritano.hindi magkasundo ang mga judio at samaritano.pero ng makita ng samaritano ang lalaki.naawa suya rito.ginamot niya ang mga sugat ng lalaki at dinamitan ito.

dinala ng mga samarino ang mga lalaki sa isang bahay-tuluyan at inalagaan ito hanggang kinabukasan.nang paalis na ang samarino.binigyan niya ng pera ang bantay sa bahay tuluyan at pinaalagaan dito ang lalaki.

hindi ko po alam kung tama yung sagot kasi hindi ko rin po alam yan eh 😀


Leave a Reply

Your email address will not be published.