1. Kailan natin masasabi na may kabihasnan ng naitatag ang sinaunang Asyano?, 2. Sa paanong paraan nabuo ang mga sinaunang kabihasnan? Ipaliwanag., 3. Paano binuo o pinaunlad ng mga Asyano ang kanilang pamayanan?, 4. Sa iyong palagay, makikilala kaya ang sinaunang pamayanan sa Pilipinas kung ang paraan ng pagsulat natin na Baybayin ay napaunlad ng husto ng ating mga ninuno? Ipaliwanag., 5. Ang kabihasnan ay tumutukoy sa kinagawian at pinipino ng maraming pangkat ng tao.Naging sapat ang kakayahan ng mga sinaunang Asyano upang mapaunlad ang kanilang kabihasnan dahil

Posted on


1. Kailan natin masasabi na may kabihasnan ng naitatag ang sinaunang Asyano?


2. Sa paanong paraan nabuo ang mga sinaunang kabihasnan? Ipaliwanag.

3. Paano binuo o pinaunlad ng mga Asyano ang kanilang pamayanan?

4. Sa iyong palagay, makikilala kaya ang sinaunang pamayanan sa Pilipinas kung ang paraan ng pagsulat natin na Baybayin ay napaunlad ng husto ng ating mga ninuno? Ipaliwanag.

5. Ang kabihasnan ay tumutukoy sa kinagawian at pinipino ng maraming pangkat ng tao.Naging sapat ang kakayahan ng mga sinaunang Asyano upang mapaunlad ang kanilang kabihasnan dahil

Answer:

the general manager and she is the one that you can get the atomic


Leave a Reply

Your email address will not be published.