1. Isa sa ipinagmamalaki ni Vernice bilang doktor ay ang kahusayan niya, sa pagsulat ng medical report. Anong anyo ng akademikong pagsulat, mahusay si Vernice?, A Teknikal na Pagsulat, B. Malikhaing Pagsulat, C. Propesyonal na Pagsulat, D. Reperensiyal na Pagsulat

Posted on


1. Isa sa ipinagmamalaki ni Vernice bilang doktor ay ang kahusayan niya


sa pagsulat ng medical report. Anong anyo ng akademikong pagsulat
mahusay si Vernice?
A Teknikal na Pagsulat
B. Malikhaing Pagsulat
C. Propesyonal na Pagsulat
D. Reperensiyal na Pagsulat​

Answer:

c

Explanation:

dahil ang isang doktor ay pinag iisipan lahat ng ginagawa..


Leave a Reply

Your email address will not be published.