1. Ilan ang mga notang makikita sa unang measure ng F-Clef Staff:, 2. Ilang bear mayroon ang pangalawang measure?, 3. Pangalanan ang mga pitch name ng bawat nota na nasa pangalawang measure ng F-, Clef Staff

Posted on


1. Ilan ang mga notang makikita sa unang measure ng F-Clef Staff:


2. Ilang bear mayroon ang pangalawang measure?
3. Pangalanan ang mga pitch name ng bawat nota na nasa pangalawang measure ng F-
Clef Staff​

1. 1

2. 2

3. eighteenth note,not sure

grade 5 ko pa Yan napag aralan


Leave a Reply

Your email address will not be published.