1. Batayan sa pagbuo ng kabihasnan kung saan, tinutukoy ang estado ng tao sa pamayanan.,

Posted on


1. Batayan sa pagbuo ng kabihasnan kung saan
tinutukoy ang estado ng tao sa pamayanan.

Answer:

pamahalaan

di po ako sigurado


Leave a Reply

Your email address will not be published.