1. Bakit nagalit si Thor kay Skrymir? Ano ang nangyayan kapag sa galit, niya ay hinahampas niya ng maso si Skrymir?, 2. Ilahad ang naging resulta sa paligsahang nilahukan nina Thor at cmga, kasamahan nito., 3. Ilahad ang pangunahing paksa at ideya batay sa napakinggang usapan ng, mga tauhan., “a. May ipinagtapat si Utgaro-Loki kay Thor nang silay paalis na sa”, lupain ng mga higante., b. Nagalit si Thor nang hindi sinunod ng anak ng magsasaka ang, iniutos nito sa kanya., c. Binigyan sila ni Skrymir ng mabuting payo na huwag silang, magpapakita ng pagmamataas kay Utgaro-Loki, CONTRIBUTE CORRECT ANSWER

Posted on


1. Bakit nagalit si Thor kay Skrymir? Ano ang nangyayan kapag sa galit


niya ay hinahampas niya ng maso si Skrymir?

2. Ilahad ang naging resulta sa paligsahang nilahukan nina Thor at cmga
kasamahan nito.

3. Ilahad ang pangunahing paksa at ideya batay sa napakinggang usapan ng
mga tauhan.

a. May ipinagtapat si Utgaro-Loki kay Thor nang silay paalis na sa
lupain ng mga higante.

b. Nagalit si Thor nang hindi sinunod ng anak ng magsasaka ang
iniutos nito sa kanya.

c. Binigyan sila ni Skrymir ng mabuting payo na huwag silang
magpapakita ng pagmamataas kay Utgaro-Loki​

CONTRIBUTE CORRECT ANSWER

Answer:

Bakit nga a nagalit si thor kay skymir?

Ang aking impormasiyon para sa iyong tanong:

Dahil sa ingay ng higanteng si Skrymir habang natutulog kaya hindi nakatulog si Thor, kaya ang ginawa niya ay hinugot ni Thor ang maso sa ulo nito at biglang gumising ang higante at napakamot sa ulo

Explanation:

Sorry po yan lang po alam ko eh.


Leave a Reply

Your email address will not be published.