1. Bakit mahalaga ang mapanuring, pag-iisip sa paghubog ng pagkatao?

Posted on


1. Bakit mahalaga ang mapanuring
pag-iisip sa paghubog ng pagkatao?​

Answer:

para sa pagpapasya at dapat suriin ang pag papasya


Leave a Reply

Your email address will not be published.