1. Anong mga bansa sa Timog Silangang Asya ang may malalawak na taniman ng, goma kung kayat matatagpuan ang malalawak na rubber plantation?, a. Malaysia, Thailand at Cambodia, b. Indonesia, Laos at Malaysia, c. Myanmar, Singapore at Pilipinas, d. Myanmar, Brunei at Vietnam

Posted on


1. Anong mga bansa sa Timog Silangang Asya ang may malalawak na taniman ng


goma kung kayat matatagpuan ang malalawak na rubber plantation?
a. Malaysia, Thailand at Cambodia
b. Indonesia, Laos at Malaysia
c. Myanmar, Singapore at Pilipinas
d. Myanmar, Brunei at Vietnam​

Answer:

A.MALAYSIA,THAILAND,AT CAMBODIA


Leave a Reply

Your email address will not be published.