1. Alin sa mga anyo ng di-verbal na komunikasyon ang, madalas mong gamitin? Bakit?

Posted on


1. Alin sa mga anyo ng di-verbal na komunikasyon ang
madalas mong gamitin? Bakit?

Answer:

Body language

Explanation:

dahil mas madali itong gamitin


Leave a Reply

Your email address will not be published.